۱۶ تیر ۱۳۹۹

ساعت و تاريخ

موسسه حقوقی

سروش عدالت دادگران جاوید

قوانین حقوقی

قوانین حقوقی

برای دانلود قوانین با فرمت ورد روی قانون مورد نظر کلیک کنید.


قانون امور حسبی

قانون مدنی

قانون تجارت

قانون امور گمرکی

قانون تامین اجتماعی

قانون ثبت اختراع

قانون ثبت شرکت ها

قانون چک

قانون حمایت از مصرف کننده

قانون حمایت از خانواده

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

قانون روابط موجر و مستاجر

قانون شهرداری ها

قانون صادرات و واردات

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات های مستقیم

قانون مطبوعات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

قانون نظام وظیفه

قانون واردات خودرو

 

منبع : md8.ir