۱۶ خرداد ۱۳۹۹

ساعت و تاريخ

موسسه حقوقی

سروش عدالت دادگران جاوید

مطالب حقوقی
جرم زنا

جرم زنا

جرم زنا جرم زنا ، انواع و مجازات هر یک ماده 221 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. تبصره 1- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه...

بیشتر بدانید
اجرای قصاص

اجرای قصاص

در خصوص قصاص، معمولا سوالاتی متداول وجود دارد که گاهی در سریال ها و فیلم های سینمایی نیز اشتباهات و ابهاماتی بروز کرده و باعث تصورات اشتباه عامه مردم شده است. در این مقال، صرفا به چند ماده قانونی و چند نکته ی کوتاه اشاره...

بیشتر بدانید
مراحل و روند قانونی ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی

مراحل و روند قانونی ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی

طبق ماده یك آیین نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی و در اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به وزارت كشور اجازه داده شده است در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانی اجازه ازدواج داده شود این مقررات عبارتند...

بیشتر بدانید
شرکت مدنی ؛ مشارکت مدنی ؛ شرکت حقوقی

شرکت مدنی ؛ مشارکت مدنی ؛ شرکت حقوقی

ین مقاله در مورد مفهوم شرکت مدنی، شرکت حقوقی و مشارکت مدنی است به قلم یک وکیل دادگستری است که مبحث اشکال گوناگون شریک شدن در مال را بیان می دارد. شرکت مدنی ؛ مشارکت مدنی ؛ شرکت حقوقی شرکت عبار ت است از اجتماع حقوق...

بیشتر بدانید