۱۶ خرداد ۱۳۹۹

ساعت و تاريخ

موسسه حقوقی

سروش عدالت دادگران جاوید

مطالب حقوقی
رفع سوء اثر از چک های برگشتی

رفع سوء اثر از چک های برگشتی

بر اساس بخشنامه های بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران كلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چک های برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک ها و به صور ذیل امكان پذیر می باشد: 1- تامین موجودی: مشتری مبلغ كسری موجودی را به حساب...

بیشتر بدانید
در چه مواردی نیازی به اذن پدر در ازدواج نیست

در چه مواردی نیازی به اذن پدر در ازدواج نیست

در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می گردد و دختر باکره می تواند بدون اذن پدر يا جد پدری خويش اقدام به ازدواج کند؛ چنين ازدواجی به حکم قانون صحيح و نافذ می باشد. اين قيود محدود کننده عبارتند از: 1- ولی بايد در قيد حيات...

بیشتر بدانید
آیا استحقاق اقارب برای دریافت نفقه از زمان تقدیم دادخواست می باشد؟

آیا استحقاق اقارب برای دریافت نفقه از زمان تقدیم دادخواست می باشد؟

بر حسب مستفاد اصول 166و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2و3و48وقانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و مواد1205 و 1206 قانون مدنی و با عنایت به این که باوجود نصوص قانونی و اعتبار و حاکمیت آن،...

بیشتر بدانید
جرم در خواب یا بیهوشی

جرم در خواب یا بیهوشی

بدیهی است که حالت انسان در خواب و بیهوشی یک حالت جسمانی طبیعی است و این حالت موجب زایل شدن اختیار، در انسان می‌شود و چنانچه شخصی در حالت خواب و بیهوشی مرتکب فعل مجرمانه شود، مجازات نمی شود. جرم در خواب یا بیهوشی به...

بیشتر بدانید
اعتبار نظریه پزشکی قانونی

اعتبار نظریه پزشکی قانونی

رجوع دادگاه به پزشکی قانونی از باب رجوع به خبره و قاعده عقلی و عقلانی رجوع جاهل به عالم است ولی بطور کلی نظریه های کارشناسی برای دادگاه طریقیت دارد و موضوعیت ندارد یعنی ( به عنوان مثال در مورد گواهی های پزشکی قانونی راجع...

بیشتر بدانید
تبعات ازدواج موقت برای زنان

تبعات ازدواج موقت برای زنان

تبعات ازدواج موقت در خصوص ازدواج موقت بحث های حقوقی وفقهی زیادی انجام شده است و بعضی با ترویج آن در سطح جامعه در جهت جلوگیری از بعضی پیامدها موافق هستند ودر مقابل برخی به علت پیامد های منفی دیگری که در جامعه ایجاد میکند...

بیشتر بدانید
شریک جرم

شریک جرم

چنانچه چند نفر در ارتکاب عمل مجرمانه با هم همکاری نموده و در انجام عملیات اجرائی جرم مشارکت کنند این افراد را با وجود دو شرط، شرکاء جرم نامند و با این که قانون مجازات اسلامی، مجازات شک جرم را با مجازات فاعل مستقل یکی...

بیشتر بدانید